Tuấn Anh
lúc 21-07-18
419 Xem

Microsoft đã công bố báo cáo tài chính cho Q4 (kết thúc vào tháng 6) và công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 17% (30,1 tỷ đô la) so với năm ngoái.

Thu nhập hoạt động của công ty đã tăng 35% lên khoảng 10,4 tỷ đô la với thu nhập ròng 8,9 tỷ đô la GAAP và 8,8 tỷ đô la không GAAP. Điều đó chuyển thành thu nhập GAAP 1,14 $ trên mỗi cổ phiếu và 1,13 $ không phải GAAP. Microsoft đã trả lại 5,3 tỷ USD cho cổ đông trong Q4, thông qua cổ tức và mua lại cổ phần.

Hầu hết các hoạt động của Microsoft đã có sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu, dưới đây là thông tin cụ thể:

 • Năng suất và quy trình kinh doanh - 9,7 tỷ USD (tăng 13%)
 • Sản phẩm thương mại văn phòng và dịch vụ đám mây - tăng 10% chủ yếu nhờ Office 365 và LinkedIn
 • Smart Cloud  - 9,6 tỷ đô la (tăng 23 đô la)
 • Sản phẩm máy chủ và dịch vụ đám mây - tăng trưởng 26% nhờ Azure
 • Windows OEM - tăng 7% nhờ sự tăng trưởng 14% của OEM Pro
 • Windows sản phẩm thương mại và dịch vụ đám mây - tăng 23%
 • Trò chơi - tăng trưởng 39% nhờ Xbox
 • Surface - tăng 25%
 • Tìm kiếm quảng cáo - tăng 17%

  Tham khảo thêm Microsoft
  Tham gia cộng đồng ThinkView - YoutubeGroupFanpage

Danh mục: Windows
Chủ đề: microsoft