lúc 5-12-18
Microsoft cuối cùng cũng chấp nhận về việc thất bại của mình với  trình duyệt Edge trên win 10. Và gã khổng lồ này cũng đang phát triển một trình duyệt khác với sự hỗ trợ của Chromium để thay thế cho Edge trên win 10. Trình duyệt web của microsoft đã đạt được rất ít thành công kể từ khi ra mắt trên Windows 10 vào năm 2015. Được xây dựng từ nền tảng với một công cụ dựng hình mới được gọi là EdgeHTML, Microsoft Edge được thiết kế nhanh, nhẹ và an toàn, nhưng khi phát hành nó lại gặp khá nhiều vấn ...
411 Xem 0 Thích