lúc 2-11-18
Sau khi Verizon (chủ quản của Yahoo) bán lại Flickr cho SmugMug vào hồi tháng 4 năm nay, thì đến bây giờ dịch vụ chia sẻ ảnh trực tuyến này đã bắt đầu có những thay đổi đầu tiên và nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều người dùng free. Từ bây giờ, tài khoản miễn phí sẽ chỉ còn có thể lưu được một 1,000 bức ảnh và video, ảnh tất nhiên vẫn không bị hạn chế độ phân giải và sẽ được lưu ở chất lượng gốc. Nghe thì có vẻ là nhiều, nhưng thực chất trước đây khi Flickr cho chúng ta miễn phí 1TB tương đương với ...
226 Xem 0 Thích