Tuấn Anh
lúc 8-10-18
Tuần vừa qua, Microsoft đã giới thiệu tới người dùng bản cập nhật Windows 10 1809, tuy nhiên vẫn như những lần cập nhật trước người dùng gặp khá nhiều lỗi khi cập nhật. Gần đây nhất, nhiều người dùng đã phản hồi về việc khi cập nhật lên Windows đã tự xóa đi các tệp cá nhân, khiến cho Microsoft đã phải tạm ngưng việc phát hành bản cập nhật lần này. Trên một trang hỗ trợ, gã khổng lồ phần mềm cho biết họ đã  "tạm dừng" phân phối phần mềm trong khi chờ điều tra các báo cáo về các tập tin bị thiếu....
376 Xem 2 Thích