lúc 11-09-18
Sống ở Hà Nội thì chắc chả ai là không biết đến tắc đường đâu nhỉ, đường thì có một tí mà bao nhiêu xe cộ cùng đổ ra như thế thì hệ thống quá tải là điều đương nhiên rồi. Mà nhắc đến quá tải với tắc đường, hôm nay mình chợt nghĩ đến một chủ đề dù cũ nhưng vẫn còn là khá mông lung với nhiều bạn đấy. Đó chính là vấn đề nghẽn cổ chai. Nghẽn cổ chai thì cũng tương tự như tắc đường thôi, xe cũng vẫn đi được chỉ là đi chậm hơn tốc độ lý tưởng của xe thôi mà. đường hay một phần cứng nào đó của m...
1.9k+ Xem 1 Thích