lúc 28-06-18
Theo một báo cáo trong tờ báo của Hàn Quốc The Bell, Samsung có thể tăng kích thước của Galaxy S10 + sắp tới từ Galaxy S9 + 6,2 inch lên 6,44 inch, nó sẽ lớn hơn Galaxy Note8 hiện tại và chỉ ra rằng Galaxy Note9 sẽ đến vào mùa thu sẽ còn lớn hơn nữa. Có lẽ đây là sự chuẩn bị của Samsung cho việc iPhone sẽ ra mắt chiếc điện thoại 6,5 inch trong thời gian tới chăng? Báo cáo tương tự cho thấy hai chiếc điện thoại Galaxy S10 còn lại sẽ giữ lại kích thước màn hình 5,8 inch của Galaxy S9 hiện tại v...
125 Xem 0 Thích