lúc 14-05-19
Chào các bạn, chắc hẳn một doanh nghiệp chuyên nghiệp nào cũng sẽ dùng một nền tảng để nhắn tin thay vì chỉ sử dụng email. Các bạn sẽ hỏi là sao không sử dụng Facebook Message? Facebook Message là nền tảng nhắn tin phổ biến, gần như ai cũng sẽ có. Tuy nhiên, chính vì nó quá phổ biến và nó dành cho tất cả mọi người. Nên nó sẽ có rất nhiều bất cập nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng. Trong giờ làm việc, ai cũng mở ra chat, sếp sẽ không biết được chat công việc hay chat chuyện phím, cá nhân. Hay đơn g...
134 Xem 1 Thích