lúc 18-11-18
Hôm nay được mấy ông bạn giới thiệu ứng dụng khá hay ho là Tumblr, mình có lên App Store để tải thì tìm không ra. Có vẻ như ứng dụng này đã bị Apple ẩn khỏi cửa hàng của mình, mặc dù mình đã tắt chế độ Safe Mode. Đầu năm Apple cũng đã xóa một ứng dụng là Telegram do phát hiện ra rằng ứng dụng đang được dùng để chia sẻ các nội dung khiêu dâm trẻ em. Nguyên tắc của Apple đối với các ứng dụng phát hành trên App Store của mình đều phải có bộ lọc nội dung. Còn Tumblr thì vốn nổi tiếng là một ứng dụ...
1.6k+ Xem 0 Thích