this
this
Đang được Nguyễn Đức HiếuTan Phan và 50 người khác theo dõi!
this
Fatherboard

Fatherboard

@fatherboarKrC9s 2 tuần

Mình thấy trên fb. Nhiều báo hoặc page đăng bài có một số từ khóa họ lại chèn thêm dấu chấm ở giữa, hoặc dùng mấy ký tự lạ lạ kiểu tiếng thái. Không biết để làm gì nhỉ? 

0
0

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật