this
this
Đang được Lê Thanh TúHarry Trần và 42 người khác theo dõi!
this

Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy Tab S6 5G bị rò rỉ: Không thay đổi nhiều

Samsung đã giới thiệu Galaxy Tab S6 với hỗ trợ WiFi và 4G vào tháng 8 vừa qua, nhưng gần đây họ đã xác nhận một biến thể 5G đang chuẩn bị ra mắt. Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy Tab S6 5G bị rò rỉ: Không thay đổi nhiều
8
0

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật