Thứ 3, 28-05-19 0:00 - Thứ 7, 1-06-19 23:59
Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition Hall, Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall,
Đài Bắc
110
Đài Loan

Cập nhật những sản phẩm, tin tức công nghệ mới nhất trực tiếp từ Đài Bắc tại sự kiện #Computex 2019 bởi ThinkView.

 

Không có thêm gì cả