Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
Phạm Minh Đức
Lý do xàm nhất anh em chia tay Macbook vì??? Mình trước: Do bàn phím
Do nhẹ quá =))
1
1
Tháng 1 8, 2019
Nguyễn Tâm
vì game !
1
1
Tháng 1 9, 2019
Trần Long
Do nặng 1f600.png
1
1
Tháng 1 11, 2019
Do fan apple suốt ngày kêu bàn phím bấm sướng nhưng thực tế bấm như ***. À đấy là từ con 2016 đổ lên nhé :v.
Tháng 1 11, 2019
Tải thêm