Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
Huy Nguyễn

Huy Nguyễn

Nam. Sống tại Vinh - Nghệ An,  Viet Nam. Ngày sinh 27-09-00.
Giới thiệu bản thân
yêu thích công nghệ, đặc biệt là điện thoại, thích chơi LOL
Bạn bè
Huy Nguyễn
đã cập nhật thông tin cá nhân.
Tải thêm