Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
Vững Tiến Trần
Hôm kia em vừa mới update window bản 1803 thì hôm qua với hôm nay bị dính tự động sập nguồn. Kiểm tra nhiệt độ cpu gpu thì vẫn bình thường full load cũng không đến 70°C. Các cao nhân chuẩn đoán giúp e...Xem thêm
Tải thêm