Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
Nguyễn Đình Phước
Nguyễn Đình Phước
Reaction sau khi lướt thinkview một vài giờ vừa qua thì mình có cảm nhận cá nhân như này, đây hoàn toàn là quan điểm của riêng mình. - Performance chưa được smooth, độ trễ có thể khiến người dùng cảm ...Xem thêm
Tuấn Anh
Cảm ơn ý kiến của bác 1f600.png
Tháng 7 12, 2018
Tuấn Anh
Cảm ơn ý kiến của bác 1f600.png
Tháng 7 12, 2018
Nguyễn Đình Phước
Tải thêm