Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
Nguyễn Việt Thành
Dạo gần đây nghe tin laptop sẽ có option MXM RTX 2080Ti, nếu điều này xảy ra vậy cả năm nay vẫn chưa có thông tin gì về khe MXM thế hệ mới cả... MXM Gen 2 Type-B chỉ hỗ trợ Memory Bus là 256-bit nên c...Xem thêm
Vãiii (2)
Loading...
 
Trần Long
Giới thiệu vậy thôi chứ khi nào có thì chắc còn dài 😂
1
1
Tháng 1 11, 2019
Hưng Khúc
tin ở đâu vại
Tháng 1 11, 2019
Tải thêm