Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
Huỳnh Huy
Sống với Intel 7 năm nay, cuối cùng giờ cũng đào ngũ qua quân đoàn Đỏ. Thất vọng quá nhiều với anh Tèo gần nhà :(
Vãiii (4)
Loading...
Thích (3)
Loading...
CLGT (1)
Loading...
,  và 6 người khác 
Trần Long
Sao vậy bác? 1f600.png
1
1
Tháng 1 11, 2019
Hưng Khúc
Hưng Khúc đã trả lời - 4 trả lời
Minh Việt Lê
Quan trọng vẫn là sự ổn định thôi 1f642.png) Cái này thì hiện tại Intel ăn đứt. AMD Ryzen 3000 Series thì chưa biết ra sao
Tháng 1 11, 2019
Tải thêm