Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
Vũ Sĩ Tùng Dương
chia sẻ một vài ảnh
Cạc đồ họa AORUS GeForce RTXTM 2060 XTREME 6G hàng đầu, với các linh kiện cực kỳ sang trọng, thể hiện sự theo đuổi sự hoàn hảo của AORUS. AORUS cung cấp giải pháp làm mát toàn diện cho tất cả các linh...Xem thêm
Vũ Sĩ Tùng Dương
Tải thêm