Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu

Nguyễn Đức Minh

Nam. Sống tại Hà Nội,  Viet Nam. Ngày sinh 16-01-00.
Giới thiệu bản thân
Razer Fanboy, RGB, Laptop Gaming Master Race
Bạn bè
Không có thêm gì cả