Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu

Vương Nguyễn

Nam. Sống tại Quận Đống Đa,  Viet Nam. 20 tuổi
Vương Nguyễn
updated his profile photo.
Vương Nguyễn
chia sẻ một ảnh
Khi bạn lỡ nhấn vào nút restart và phải chờ máy khởi động lại chỉ để tắt nó đi...
Vương Nguyễn
chia sẻ một ảnh
:v Thử cài thành công Sierra 10.12.5 lên máy Dell n3567.
 thích
Viet Le
Ngon :D
Vương Nguyễn
Thích
Vương Nguyễn
vừa kết bạn với
Thích
Vương Nguyễn
vừa kết bạn với
Thích
Tải thêm