Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu

Phạm Bình Minh

Nam. Sống tại Hà Nội,  Viet Nam. Ngày sinh 18-12-99. In a relationship.
Giới thiệu bản thân
Sinh viên nghèo vượt khó =))))
Phạm Bình Minh
vừa kết bạn với
Phạm Bình Minh
updated his profile photo.
Tải thêm