#AsusZephyrusSGX701

Hưng Khúc
chia sẻ một ảnh
ThinkView chơi lớn mua hẳn Razer Blade 2019 RTX 2080 Max-Q để đem ra so sánh. Trên bàn là gần 170tr, còn trên video là vô giá haha Link: https://www.youtube.com/watch?v=t5dFAsMABY4 #AsusZephyrusSGX70...Xem thêm
Thích (4)
Loading...
Vãiii (1)
Loading...
5
Tải thêm