Hưng Khúc
lúc 7-01-19
145 Xem
Anh em thấy gì lạ không ạ? Ảnh từ CES 2019 nhé
Kích thước: 686 x 504
Dung lượng: 496.32 Kb
Huy Nguyễn
có vẻ như Asuck đang 1 mình 1 thuyền :v Tàu mẹ có khác :v
Tháng 1 7, 2019
Huy Nguyễn
Huy Nguyễn đã trả lời - 3 trả lời
Thanh Nguyen Quang
Hình như con bên trái ngoài cùng trong hơi khác
Tháng 1 7, 2019
Ngọc Duy
Ngọc Duy đã trả lời - 3 trả lời
GS65 mới có cái hinges nhìn hơi khác, mạ vàng cả 2 cái hinges luôn, trước đây mỗi cái góc là được mạ vàng
Tháng 1 7, 2019
Hayate - kun
GS65 có cái bản lề lạ lạ
Tháng 1 7, 2019