Tuấn Anh
lúc 15-02-19
34 Xem
Những bức ảnh đầu tiên được chụp từ camera 48MP của Xiaomi Mi 9
Anh em thấy thế nào :D
Kích thước: 1000 x 750
Dung lượng: 164.52 Kb
Hưng Khúc
chưa con nào chụp người ăn đc iphone vs gg pixel 3 :v
15-02-19