Trần Long
lúc 2-03-19
32 Xem
Trắng hay Đen anh em?
Kích thước: 1000 x 750
Dung lượng: 94.8 Kb
Thanh Nguyen Quang
Mình sẽ chọn trắng dù dùng toàn đồ đen
1
1
Tháng 3 2, 2019
helios.9362
Trắng cho nó khác bọt a êi
1
1
Tháng 3 3, 2019
Trần Long
Trần Long đã trả lời - 1 trả lời
Hưng Khúc
trắng quá chaastt
Tháng 3 3, 2019
Nguyễn Tâm
màu đen thì tôn màu led lên
nhưng trắng thì lên hình trông sang trọng !
I am simple man !
Tháng 3 3, 2019