Hưng Khúc
lúc 10-04-19
25 Xem
ThinkView chơi lớn mua hẳn Razer Blade 2019 RTX 2080 Max-Q để đem ra so sánh. Trên bàn là gần 170tr, còn trên video là vô giá haha Link: https://www.youtube.com/watch?v=t5dFAsMABY4 #AsusZephyrusSGX701 #RazerBlade2019
Kích thước: 1000 x 562
Dung lượng: 529.65 Kb