500 anh em cho tui xin lý do dùng Android đi. Tui chưa từng dùng và không nghĩ sẽ dùng Android đâu.

6
7
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật