MinhnhatPT

MinhnhatPT

@minhnhatptJin6m 2 tháng

ae cho hỏi mình làm nhiều cách để tăng xung nhịp CPU lên rồi nhưng nhìn lại vẫn chỉ có 0.79GHz. ae tư vấn cho mình với

ae cho hỏi mình làm nhiều cách để tăng xung nhịp CPU lên rồi nhưng nhìn lại vẫn chỉ có 0.79GHz. ae t...
2
4
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật