Cài Win trên MacBook

Minhf muốn cài win trên Mac, vậy phải làm cách nào? Có thể dùng song song hai hđh đc ko?

6
6
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật