Namm

Namm

@nammkwbgE 3 tuần

Cho e hỏi ngu ngơ chút. SSD 512 và SSD 256 trên con asus a 412fa có làm chậm tốc độ sử lý không hay chỉ khác nhau về dung lượng

1
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật