Hacngiraffe

Hacngiraffe

@hacngiraffPhnET 1 tuần

cho em hỏi dùng core i5 9300H có trụ dc 4 năm đh kh ạ 

1
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật