Cho em hỏi giảm tần số quét màn hình từ 144 xuống còn 60 có tiết kiệm pin được nhiều không?

6
3
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật