Hieu Nguyen

Hieu Nguyen

@hieunguyencxh6O 1 tháng

Cho mình hỏi các tác vự như sau cần hiệu năng của CPU hay GPU hoặc cả hai CPU+GPU. Cảm ơn:

-Xử lý đa tác vụ (Web, Xem phim, văn phòng)

-Đồ hoạ 2D, Xử lý hình ảnh. (Illustrator, Photoshop, Lightroom, CaptureOne,...)

-Dựng hình 3D + Render 3D. (Cinema 4D, V-ray, Corona,..)

-Edit video + Render video. (Davinci, Premier,..)


0
3
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật