Chuẩn bị có 1 chút thay đổi cho giao diện Desktop ThinkView nha ae <3

Cảm ơn anh em đã góp ý. Anh em tiếp tục góp ý nào...

__________________

Update Beta ver 1.01:

Sửa chữa giao diện

+ Menu trái: Linh hoạt hơn, tổng hợp nhiều thứ hơn.

+ Khoảng cách block: Nhìn rõ các bài hơn.

​​​​​​​+ Font chữ: Phân biệt rõ các đề mục, Heading...

25
14
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật