Chuẩn bị có 1 chút thay đổi cho giao diện Desktop ThinkView nha ae <3

Cảm ơn anh em đã góp ý. Anh em tiếp tục góp ý nào...

__________________

Update Beta ver 1.01:

Sửa chữa giao diện

+ Menu trái: Linh hoạt hơn, tổng hợp nhiều thứ hơn.

+ Khoảng cách block: Nhìn rõ các bài hơn.

​​​​​​​+ Font chữ: Phân biệt rõ các đề mục, Heading...

25
14
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật