Long Hoang

Long Hoang

@longhoangN8jvx 1 tháng

Có bạn nào dùng macbook mà sau khi shutdown rồi, bấm bất cứ nút nào máy cũng mở lên lại không? Bạn nào biết cách tắt tính năng này đi chỉ giáo mình với. Đôi lúc muốn vệ sinh bàn phím mà máy cứ mở lên khó chịu lắm :D

1
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật