Em định mua chiếc dell G5-2019 này để học và sử  dụng 1 số phần mềm như auto cad,Ads,civil,..

vậy nên chọn ko ạ

Em định mua chiếc dell G5-2019 này để học và sử dụng 1 số phần mềm như auto cad,Ads,civil,..vậ...
2
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật