Minhsurfing

Minhsurfing

@minhsurfinvQ997 7 tháng

eSIM liệu đã đủ tốt?

Hôm nay mình vừa đi ra Viettel store có việc. Đúng lúc đấy có chú vào bảo muốn chuyển sang dùng eSIM trên ip XSM. Nhân viên Viettel đã khuyên thật lòng là chú ấy ko nên chuyển vì eSIM bắt sóng cực kỳ kém. Nhiều ng đã chuyển sang dùng nhưng 2 ngày sau lại phải quay lại dùng SIM vật lý

Anh em đã trải nghiệm eSIM  rồi thì thấy sao? Có tệ đến thế ko?

3
4
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật