Facebook đã có giao diện mới, trông lạ hơn, mục Chat theo mình rất tiện nhưng có vẻ load chậm hơn và ăn ram hơn.

Facebook đã có giao diện mới, trông lạ hơn, mục Chat theo mình rất tiện nhưng có vẻ load chậm hơn và...
2
7
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật