Google thêm tính năng 'Dark mode Switch' cho Play Store trên Android 10

Android 10 cho người dùng khả năng sử dụng 'Dark mode' trên toàn bộ các ứng dụng hệ thống. Chỉ cần chọn giao diện tối cho hệ thống, apps và services sẽ tự động chuyển sang chế độ này. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn thích giao diện sáng truyền thống trên Play Store và Google đã đưa ra giải pháp cho vấn đề này.
Google thêm tính năng 'Dark mode Switch' cho Play Store trên Android 10

Play Store được thêm tùy chỉnh giao diện ở trong trang Settings riêng. Đây chắc chắn là một cải thiện lớn và cho người dùng được quyền tùy chỉnh giao diện Android nói chung nhiều hơn.

Google Play Store
Lựa chọn Theme trong Setting trên Android 10

Cũng cần lưu ý rằng tính năng này chưa phổ biến cho tất cả người dùng. Đầu tiên, máy của bạn phải chạy Android 10. Tiếp nữa, chỉ vài thiết bị chạy Android 10 có được tính năng này, ví dụ như dòng Pixel của Google. Đây là một động thái tự nhiên của Google nhằm đưa ra các update còn mang tính thử nghiệm trên Play Store. Trong thời gian tới, chúng ta có thể mong chờ tính năng này được mang đến nhiều thiết bị Android hơn.

4
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật