hiện em đang học UI/UX và lập trình web có thêm phần đồ họa 2D (photoshop,illustration) thì em có nên mua macbook không và nên mua 15' hay 13' em dự kiến sẽ mua con Macbook Pro Retina 13 inch 2015 MF843 ai làm bên design thì cho em ý kiến xác thực ạ

hiện em đang học UI/UX và lập trình web có thêm phần đồ họa 2D (photoshop,illustration) thì em có nê...
1
1
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật