Không xem được hình ảnh

Tại sao mình không xem được hình ảnh trên feed nhỉ? Nó cứ ẩn đi một phần phía dưới, không xem đầy đủ được

9
3
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật