Lần này có vẻ mượt mà hơn. Lần trước mình cũng vào mà máy full ram, không load nổi nữa

7
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật