Laptop em CPU: intel 10210U GPU: AMD RADEON 620(rời&tích hợp hợp). Không hiểu sao em chơi LOL chạy không nổi ở verylow setting Ai chỉ e cách setting card các thứ với.

3
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật