<( " ) Laptop for new year

Tình hình thì em đang chọn lap và bắt đầu phân vân giữa hai mẫu think pad X1 Carbon Gen 7 i5-8265U với Dell XPS 7590, i7-9750H, FHD. 
Các cao nhân cho em xin ý kiến với được không ạ <( " )

4
6
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật