Mình cần mua 1 còn laptop chơi tốt pubg tầm giá 16 17 triệu chíp intel core 5 vs 1050 trở lên ạ  ♡

2
1
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật