Mình đang tự học lập trình Python trên hệ điều hành Mac OS nhưng tài liệu mình tìm kiếm được đa số dạy trên hệ điều hành Windows. Ai biết nguồn tài liệu nào hướng dẫn lập trình Python trên Mac OS không ạ? Cho mình xin với.

2
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật