M.n cho mình hỏi cách lấy lại mã QR của YOUR PHONE trên Windows làm sao ạ. Ban đầu mình mới mở lên thì có nhưng do thoát ra rồi vào lại thì nó không hiện mã QR nữa để quét ạ.

M.n cho mình hỏi cách lấy lại mã QR của YOUR PHONE trên Windows làm sao ạ. Ban đầu mình mới mở lên t... M.n cho mình hỏi cách lấy lại mã QR của YOUR PHONE trên Windows làm sao ạ. Ban đầu mình mới mở lên t...
2
4
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật