Mọi người cho e hỏi là đối với các tác vụ cơ bản và thi thoảng chơi game nhẹ như Lol thì máy này là best chưa ạ ?

Mọi người cho e hỏi là đối với các tác vụ cơ bản và thi thoảng chơi game nhẹ như Lol thì máy này là...
5
6
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật