Mọi người cho e hỏi với nhu cầu chơi game ít, chủ yếu học tập và làm việc về lập trình thì con p5440 này thế nào ạ? Hoặc ai có tư vấn gì cho e cảm ơn 😍

Mọi người cho e hỏi với nhu cầu chơi game ít, chủ yếu học tập và làm việc về lập trình thì con p5440... Mọi người cho e hỏi với nhu cầu chơi game ít, chủ yếu học tập và làm việc về lập trình thì con p5440...
4
3
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật