Mọi người cho em hỏi: Em bấm vào Disk Utility rồi Mount thì nó lại hiện lên lỗi này. Định dạng của nó là ExFAT.
2
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật